Blog

Naše názory a postřehy, tak jak jde život a čas ve firmě i kolem ní. Text vyjadřuje názor autora a nemusí se vždy jednat o oficiální stanovisko firmy. Pokud Vás obsah zaujme budeme rádi za případné komentáře.

20. 7. 2022

Leckoho asi napadne, že je může být ekonomičtější oslovit v angličtině místní poskytovatele zakládání firem a virtuálních sídel než platit český "mezičlánek". Je to samozřejmě možná varianta, ale to ještě neznamená, že také automaticky lepší.

více zde...
20. 5. 2022

Pokrok si nezadržitelně razí cestu i v tak konzervativní oblasti jako je ověřování identity při založení společnosti. Pro založení společnosti resp. pořízení ready-made společnosti tak již není třeba nikam chodit a vše lze vyřídit z pohodlí či  kanceláře či domova 

Jak to tedy probíhá v jednotlivých státech?

více zde...
2. 9. 2021

Nejen Česko má datové schránky.

více zde...
2. 9. 2021

Bankovní účty pro britské společnosti pro naše klienty řešíme relativně často

více zde...
2. 9. 2021

Mít bankovní účet je pro každou firmu základní nutnost.

více zde...
6. 2. 2020

Naše zahraniční aktivity týkající se evropských společností tedy začaly v roce 2012 zdvojnásobením počtu do té doby založených společností ve Velké Británie a skončilo 30. ledna 2020 zápisem poslední britské Evropské společnosti v její historii.

více zde...
22. 8. 2019

I když se britská LTD společnost vymaže tak není vše ztraceno. Lze ji poměrně rychle a efektivně obnovit.

více zde...
23. 7. 2019

I potřeba společnost zlikvidovat může být jedna ze situací v podnikatelském životě. Pokud se jedná o LTD společnost ve Velké Británii tak to není zdaleka tak složitý proces jako v České republice.

více zde...
6. 7. 2019

Praxe britského rejstříku, která je z našeho pohledu poměrně liberální, možná nazná do budoucna některých změn.

více zde...
11. 10. 2017

Estonsko je země, která je poslední dobou skloňovaná jako nejliberálnější pro zahraniční zakladatele firem. Nejvíce láká 0% daň, hodně se mluví o založení estonské společnosti jen po internetu resp. o tom, že tak nějak všechno je vlastně on-line. 

více zde...
27. 9. 2017

Pět let je vhdná doba k bilanci zkušeností se správou společnosti v Bulharsku a jejich praktickým provozem.

více zde...
7. 1. 2014

 

Většina klientů si pořizuje britskou LTD společnost za účelem držení obchodního podílu (či akcií) v české (či jiné zahraniční) společnosti. Stává se tak tím co se odborně nazývá holdingovou společností (hold=držet). Kromě různých výhod, které to přináší se je užitečné se seznámit také s povinnostmi, které vyvstávají vůči britským úřadům.

více zde...
7. 1. 2014

S účinností od 1. ledna 2014 nahradil druhou část stávajícího obchodního zákoníku nový zákon č. 90/2012 o obchodních korporacích a družstvech. V tomto článku se zaměříme především na změny, které nastanou u nejobvyklejší právní formy, tedy společnosti s ručením omezeným. Zákon o obchodních korporacích si klade za cíl především zjednodušit proces přístupu k podnikání. Zda tomu bude opravdu tak ukáže samozřejmě až čas, na jednotlivé body se však můžeme podívat už nyní.

více zde...
30. 11. 2013

V tomto kratším příspěvku se zaměřím na jednu zásadní výhodu britských akcií oproti tuzemským, která také poměrně dobře ilustruje rozdílnost právních systémů. 

více zde...
18. 10. 2013

V současnosti nejznámější dělení práva na angloamerické a kontinentální právo popsal jeden z významných českých právníků druhé poloviny 20. století Viktor Knapp. Jeho definice se stala základním pramenem pro popis těchto právních systémů. Oba systémy vycházejí z rozdílných základů, mají odlišný způsob záznamu práva, rozdílně postupují při rozhodování jednotlivých soudních procesů a také se samozřejmě liší v místech, kde platí. Jejich charakter je dán odlišným historickým vývojem souvisejícím s individuálním postojem jednotlivých států.

více zde...
8. 10. 2013

Zvýší se po 1.1.2014 odpovědnost jednatelů či členů představenstva nebo zůstává vše při starém? Zavádí NOZ nová pravidla pro uplatnění odpovědnosti k náhradě škody? Mají se statutární orgány začít bát výkonu funkce?

více zde...
8. 10. 2013

Často jsme dotazováni ohledně odpovědnosti jednatele ve Velké Británii kde je právo v mnoha ohledech odlišné od českého. Tyto dotazy sílí zejména s očekávaným vstoupením v platnost Zákona o obchodních korporacích. 

více zde...
1. 10. 2013

Dnes se zaměříme na jeden ze základních pojmů souvisejících se zakládáním společností: ready-made s. r. o. V podstatě se jedná o prolnutí významů oblastí ready-made a s. r. o., tedy společnosti s ručením omezeným. Oba pojmy si níže vysvětlíme a zmíníme jejich hlavní charakteristiku.

více zde...
22. 3. 2013
Ukončení činnosti společnosti je v rozvinutém tržním prostředí poměrně běžnou situací. Život nemůže generovat jen samé úspěchy, i neúspěch má svoji hodnotu, svůj smysl a patří k životu. Důležitá však je, aby nedošlo k nenapravitelným škodám a krachující se nedostal do bezvýchodné životní situace. Ten bývá obvykle pod velkým psychickým tlakem, který výrazně omezuje jeho schopnost racionálně uvažovat a jednat. Když se k tomu přičte nezkušenost a neznalost zákonů v této oblasti (nikdo nekrachuje často) je zaděláno na problémy, které mohou mít vážné jak občansko-právní tak trestně-právní důsledky. 
více zde...
13. 3. 2013

Anonymní akcie se za poslední přibližně rok staly synonymem korupce a šedé ekonomiky. Brojí proti nim kdekdo, většinou ve snaze získat politické body u svých voličů a moc se u toho nepředřít. Je totiž těžké a pracné bojovat proti korupci, zatímco označit za viníka anonymní akcie a požadovat jejich zrušení jde celkem jednoduše. Populismus, který z toho čouhá na míle daleko nikoho netrápí.
 

více zde...
22. 2. 2013

Poslanecká sně›movna schválila na svém zasedání dne 19.2.2013 vládní návrh zákona o ně›kterých opatř™eních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změ›ně› dalších zákonů - (dále jen „Zákon“), upravující zánik akcií na majitele (cenný papír na doručitele), resp. jejich omezení či evidenci. Důvody jsou nasnadě› – zvýšení transparentnosti českého podnikatelského prostř™edí, omezení korupce, ztížení legalizace výnosů z trestné činnosti. Veř™ejnost si od tohoto kroku slibuje výrazné omezení korupce ve veř™ejné správě›, je ale tento krok natolik důrazný, aby splnil očekávání?

více zde...
13. 12. 2012

Ačkoliv mezi Českou republikou a Polskem je uzavřena dvoustranná dohoda o právní pomoci zahrnující mimo jiné zrušení požadavku dalšího „vyššího” ověření (neboli apostilace) úředních dokumentů, v praxi se často setkáváme s porušením této dohody.

více zde...
29. 11. 2012

Akcie je jedním z nejběžnějších cenných papírů. Jsou s ní spojena práva akcionáře na řízení společnosti, podíl na dividendě, podíl na případném likvidačním zůstatku atd. S různými formami akciových společností se můžeme setkat ve většině zemí.  Pro podnikatele, jejichž podnikatelské aktivity sahají i za hranice ČR, však může být překvapivé, jak se zákonná úprava akcií v různých zemích liší. V dnešním příspěvku bych chtěl srovnat akcie v ČR a ve Velké Británii.

více zde...
5. 11. 2012

Předlužení společnosti je obvykle nepříjemná záležitost pro dlužníka i pro věřitele. U osobních obchodních společností, je však pro věřitele vymáhání dlužné částky jednodušší. Podle současné právní úpravy (§ 76 odst. 1 obch. zák.) ručí společníci za závazky z podnikání společně a nerozdílně. V tomto příspěvku bych se však rád věnoval složitější, avšak v praxi frekventovanější situaci, a to vymáhání pohledávek z předlužených kapitálových společností, zejména společností s ručením omezeným.

více zde...
15. 10. 2012

I v dnešní době globalizace se podnikání jako osoba samostatně výdělečně činná těší velké oblibě. Zvláště u drobných řemeslných živnostníků či zemědělců je tato forma velice rozšířena. Je však tato forma podnikání správnou volbou ve všech případech?

více zde...
10. 10. 2012

Každý potencionální podnikatel, který nechce podnikat s neomezeným ručením, stojí při rozhodování o právní formě budoucí právnické osoby před základní otázkou. Jakou právní formu pro své podnikání mám zvolit?

více zde...
24. 9. 2012

Čeští podnikatelé nejvíce zakládájí (či kupují ready-made) společnosti na Kypru. Je však obliba této jurisdikce oprávněná?

více zde...
24. 9. 2012

Od roku 2014 dojde ke snížení základního kapitálu společnosti s ručením omezeným na 1,- Kč. Toto snížení však bude mít jen minimální dopad na třetí osoby resp. věřitele s.r.o.

více zde...
23. 9. 2012

Možnosti praktického využití firem registrovaných v daňových rájích jsou obvykle přeceňovány. Velký vliv na to mají i média se svou tendencí vše démonizovat bez hlubší znalosti dané věci.

více zde...
© 2010–2023 EUROCOMPANIES, a. s.