1. 10. 2013« zpět na seznam článků

READY-MADE S.R.O.

Dnes se zaměříme na jeden ze základních pojmů souvisejících se zakládáním společností: ready-made s. r. o. V podstatě se jedná o prolnutí významů oblastí ready-made a s. r. o., tedy společnosti s ručením omezeným. Oba pojmy si níže vysvětlíme a zmíníme jejich hlavní charakteristiku.


Založení společnosti


Začněme s pojmem ready-made. Tento pojem se vztahuje ke způsobu založení společnosti. Chce-li totiž někdo v České republice založit firmu, musí projít zdlouhavým administrativním procesem o několika krocích. Z dlouhodobých statistik vyplývá, že v našich zemích se průměrná doba potřebná k založení společnosti pohybuje kolem 20 dnů. Jedná se však jen o statistické číslo, a pokud nejste v dané oblasti zběhlí, počítejte s dobou i dvojnásobně delší. Navíc je s procesem založení společnosti spojeno vyřízení řady žádostí, shromáždění potřebných dokumentů a návštěva několika úřadů.


Ready-made


A teď. Jak s tím souvisí ready-made? Ready-made v oblasti podnikání totiž, ve zkratce řečeno, nabízí pro budoucího podnikatele řešení tohoto problému. Ready-made společnost je totiž taková společnost, která má vyřízené všechny potřebné formality založení a kterou je možné si koupit a přizpůsobit požadavkům daného podnikatele-klienta. V případě koupě ready-made společnosti tedy přeskočíte téměř celý proces zakládání společnosti a můžete změnit název, sídlo i strukturu společnosti. Největší výhodou tohoto způsobu založení je úspora času – po koupi ready-made je prakticky možné ještě týž den začít jednat ve jménu nové společnosti.


Ready-made + s. r. o. = ready-made s. r. o.


Jak víme, společnosti mohou mít různé formy: společnost s ručením omezeným, akciová společnost, evropská společnost atd. Ready made s. r. o. tedy neznamená nic jiného než předzaloženou firmu s formou společnosti s ručením omezeným (zkracováno s. r. o. nebo také spol. s r. o.). V České republice je tento typ společnosti nejrozšířenější formou. Výhodou pořízení s. r. o. je značka prestiže. Často si podnikatelé zvolí tento typ společnosti pro relativně nízkou potřebu kapitálu. Pro kupce ready-made je však podstatnější vědět, že pořízení ready-made s. r. o. zcela odstraní potřebu shromáždění tohoto kapitálu – ready-made společnosti mají kapitál již splacený. Principem ready-made společnosti, který umožňuje forma s. r .o., je potom snadná změna parametrů společnosti. Změny jednatele a společníka jsou tak samozřejmostí, a dokonce je možné tyto změny vyřídit bez notářského zápisu.

comments powered by Disqus
© 2010–2023 EUROCOMPANIES, a. s.