Ready-made s.r.o. spol. s ručením omezeným

  • Základní kapitál je rozdělen na obchodní podíly jejichž vlastníci se zapisují do obchodního rejstříku.
  • Kompletní cena za ready-made sro 16 900,- Kč, v případě plátce DPH to je 85000,- Kč, notářský zápis je účtován zvlášť za 4 700,- Kč.
  • Notářský zápis není potřeba při změně jednatele a společníka v sro.
  • Notářský zápis je naopak nutný při změně názvu sro, města sídla a počtu společníků sro.
  • Jako jediný doklad při převodu ready-made společnosti potřebujete občanský průkaz či pas.

Společnost s ručením omezeným je jednoznačně nejrozšířenějí právní formou. Je tomu tak zejména díky relativně nízkému minimálnímu základnímu kapitálu, faktu, že na založení společnosti i její řízení stačí jen jedna osoba a v neposlední řadě také i nízkým zřizovacím nákladům. 


JEDNATEL

Každá společnost s ručením omezeným je řízena jednatelem. Ten za ni vystupuje, uzavírá všechny smlouvy, přijímá zaměstnance atd. Nese plnou odpovědnost, aby konal ve prospěch s.r.o. a tzv. s "péčí řádného hospodáře". Jednatelem může být kdokoliv ať už z ČR nebo ze zahraničí kdo dosáhnul věku 18 let a má čistý trestní rejstřík. Zahraniční jednatelé dokládají výpis z rejstříku trestů ze své země. Ze zemí se kterými nemá ČR dohodu o oboustranné právní pomoci musí být opatřen tzv. apostilou. 

SPOLEČNÍK

Ready made sro může mít jednoho či více společníků. Společníkem sro může být jak právnická tak fyzická osoba. Společník nemůže navenek vystupovat za sro, nenese však také žádnou odpovědnost za jeho stav. Společníci jsou zveřejnění v Obchodním rejstříku.

SÍDLO

Sídlo společnosti je adresa na které má společnost hlavní správu, stýká se zde s úřady a přebírá korespondenci. Musí být řádně označeno obchodní firmou a identifikačním číslem. Naše sro na prodej mají sídla umístěny na našich adresách kde je lze dále ponechat nebo si je přesunout na vlastní adresu. Pokud jej ponecháte, uzavřeme s Vámi smlouvu poskytování služeb tzv. virtuálního sídla. Nabízíme virtuální sídlo Praha, virtuální sídlo Brno, virtuální sídlo Ostrava a další.

PŘEDMĚTY PODNIKÁNÍ

Ready made sro musí mít na každý předmět podnikání vyřízeno živnostenské či jiné oprávnění. Naše ready-made sro mají již standardně vyřízenou volnou živnost. Další pak přidáváme dle přání klienta. 
 

Založit sro vlastními silami je nesrovnatelně pracnější a časově náročnější než jeho pořízení ve formě ready-made. Máme neustále skladem velký počet s.r.o. na prodej, které jsme schopni převést do 24 hodin. Není nic snazšího než se s námi spojit a pak se jen nechat hýčkat dokonalým servisem. Zakládání firem je naše specializace a budeme potěšení když si nás vyberete jako partnera pro start Vašeho podnikání. 

 

© 2010–2023 EUROCOMPANIES, a. s.