Gotowe spółki s.r.o. w Czechach (Sp. z o.o.)

  • Kapitał zakładowy dzieli się na udziały, których właściciele zapisują się do rejestru handlowego.
  • Do zakupu potrzebny jest dowód tożsamości ( dowód osobisty lub paszport) oraz wypis z Krajowego Rejestru Karnego.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością należy zdecydowanie do najczęstszych form prawnych.  Dzieje się tak głównie ze względu na stosunkowo niski kapitał zakładowy (od 1, - CZK) i fakt, że do utworzenia spółki i jej prowadzenia wystarczy tylko jedna osoba. W Czechach nie istnieje ograniczeń pod względem liczby spółek które może posiadać jedna osoba. 


ZARZĄD

Każda spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (s.r.o. w Czechach) jest kierowana zarządem (jednatelem). Ten reprezentuję się w imieniu spółki, podpisuje wszelkie umowy, zatrudnia pracowników itp. Ponosi pełną odpowiedzialność za wykonywanie funkcji starannie i z korzyściami dla spółki. Członkiem zarządu może być każda osoba fizyczna, jak czeska tak zagraniczna, która ukończyła 18 rok życia i ma czysty rejestr karny (pod względem kar działalności ekonomicznej). Prezes, który jest osobą zagraniczną dokłada wypis z kartoteki karnej ze swego państwa. Z państw, które nie mają podpisaną umowę o pomocy prawnej, powinny być opatrzone tzw. apostille.

WŁAŚCICIEL

Gotowe spółki s.r.o. w Czechach (Sp. z o.o.) mogą mieć jednego czy więcej właścicieli. Właścicielem może być jak osoba fizyczna, tak osoba prawna. Właściciel jednak nie może reprezentować się w imieniu spółki, nieponosi jednak żadnej odpowiedzialności za jego stan. Właściciele są zapisani w rejestrze handlowym w Republice Czeskiej.

SIEDZIBA

Siedziba spółki to adres, pod którym mieści się biuro zarządu, spotyka się tutaj z urzędami i przyjmuje korespondencje. Siedziba powinna być oznaczona nazwą spółki i numerem IČ (REGON). Nasze s.r.o. (Sp. z o.o.) w Czechach, mają swe siedziby pod naszymi adresami, gdzie można nadal pozostawić siedzibę spółki lub zmienić adres na własny. O ile skorzysta Państwo z naszych usług wirtualnego biura, podpiszemy umowę świadczenia usług wirtualnego biura. Oferujemy siedziby w Pradze, wirtualne biuro w Brnie, adres w Ostrawie i w następnych.

KLASYFIKACJA DZIAŁALNOŚCI

Czeskie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością s.r.o. muszą na swą działalność uzyskać tzw. "živnostenské" lub inne zezwolenie. Nasze gotowe spółki s.r.o. mają już ogłoszony przedmiot działalności należącej do tzw. grupy wolnej, gdzie nie jest potrzebne dokładać np. wykształcenia czy praktyki. Następne działalności ogaszamy na życzenie klienta.

Założyć spółkę własnymi siłami jest zdecydowanie trudniejsze i bardziej czasochłonne w porównaniu z zakupem już założonej i gotowej spółki. Posiadamy stałą ofertę dużej ilości s.r.o. (Sp. z o.o.) przeznaczonych do sprzedaży, które jesteśmy w stanie sprzedać do 24 godzin. Nie ma nic prostszego aniżeli zadźwonić do nas i pozostawić wszelkie formalności na naszych rękach. ZakŁadanie spółek jest naszą specjalizacją i będzie dla nas przyjemnością zostać Państwa partnerami przy rozpoczęciu działalności gospodarczej w Czechach.

© 2010–2024 EUROCOMPANIES, a. s.