Sprzedaż nowych gotowych spółek w Czechach

 • Gotowe (czyste) spółki nigdy nie prowadziły działalności gospodarczej i mają opłacony kapitał zakładowy.
 • Gotowe spółki mają zapisane podstawowe przedmioty działalności i są rejestrowane w urzędzie skarbowym jako płatnicy CITu
 • Nabycie gotowej spółki w Czechach, przedstawia najbardziej korzystny sposób ze względu oszczędności czasu i eliminacji ryzyka.
 • Wszelkie parametry (nazwa, siedziba itp.) można przystosować według potrzeb.
 • Sprzedaż czeskiej spółki zapewnimy do 24 godzin od otrzymania danych osobowych.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Czechach s.r.o. (Sp. z o.o.)

 • Kapitał zakładowy dzieli się na udziały, których właściciele zapisują się do rejestru handlowego.
 • Do zmiany zarządu i wspólnika NIE JEST potrzebny akt notarialny.
 • Do zmiany nazwy czy siedziby spółki do innego miasta JEST potrzebny akt notarialny.
 • Do zakupu potrzebny jest dowód tożsamości ( dowód osobisty lub paszport) oraz odpis z Krajowego Rejestru Karnego.

Spółka akcyjna w Czechach a.s. (SA)

 • Kapitał zakładowy dzieli się na akcje, których właściciele nigdzie się nie zapisują.
 • Do organu spółki w Czechach są potrzebni 3 członkowie zarządu oraz 3 członkowie rady nadzorczej.
 • Do zmiany organu i zbycia akcji NIE JEST potrzebny akt notarialny
 • Do zmiany nazwy czy siedziby spółki do innego miasta JEST potrzebny akt notarialny.

Spółka europejska w Czechach SE

 • Najbardziej prestiżowy sposób prowadzenia działalności, panaeuropejska forma przedsiębiorstwa.
 • Możliwość przenoszenia siedziby spółki pomiędzy pojedyńczymi państwami UE.
 • Do organu wystarczy 1 członek zarządu i 1 członek rady nadzorczej.

 

© 2010–2024 EUROCOMPANIES, a. s.