4. 5. 2018« zpět na seznam článků

Zakładanie firmy w Czechach

Przedsiębiorcy zagraniczni, mający adres zamieszkania na terytorium UE, którzy chcą pracować w Czechach, mają te same prawa i obowiązki co czescy obywatele.

Dla obywateli polskich, chcących prowadzić działalność w Czechach (założenie firmy w czechach) jest potrzebne uzyskać zezwolenie na prowadzenie działalności  w sposób podobny jak w przypadku firm czeskich. Rozpocząć działalność zaś można od dnia określonego w licencji.

Podstawowe warunki dla zakładania firmy w czechach:
• W dniu rozpoczęcia działalności musi mieć dana osoba co najmniej 18 lat
• Musi mieć pełną zdolność do czynności prawnych
• Musi posiadać aktualny wypis z polskiego rejestru karnego
• ważny dowód osobisty
bezdłużność wobec czeskich urzędów
• niezbędne dokumenty do siedziby firmy (list własności, umowa najmu itp.)

Podział działalności w Czechach.
na podstawie ogłoszenia (rzemieślnicze, wolne, wiązane)
koncesja (koncesje udzielają odpowiednie ministerstwa)

Firmy w Czechach są podobne spółki jak w Polsce
• Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – s.r.o.
• Spółka Akcyjna – a.s.
• Spółka komandytowa – k.s.
• spółka jawna – v.o.s.
• spółdzielnia

comments powered by Disqus
© 2010–2024 EUROCOMPANIES, a. s.