Spółka akcyjna typu SE, czyli Societas Europaea, to forma spółki kapitałowej, która może być założona w Czechach. Jest to interesująca opcja dla przedsiębiorców, którzy chcą prowadzić działalność na szczeblu międzynarodowym, ponieważ spółka akcyjna typu SE jest regulowana przepisami prawa europejskiego i może działać w różnych krajach członkowskich Unii Europejskiej.

 

Kapitał zakładowy spółki akcyjnej typu SE jest podzielony na akcje, a właściciele tych akcji nie są zapisywani w żadnym rejestrze, co oznacza, że ich własność jest anonimowa wobec publiczności. To może być korzystne dla przedsiębiorców, którzy chcą zachować prywatność swojej własności.

 

Spółka akcyjna typu SE w Czechach może mieć jednego członka zarządu oraz jednego członka rady nadzorczej. Istnieje również możliwość powierzenia kompetencji zarządu jednej osobie, czyli prezesowi zarządu. Jednak każdy członek zarządu musi być pełnoletni i nie posiadać wpisów w rejestrze karnym.

 

Zgodnie z ustawą, spółka akcyjna typu SE w Czechach powinna posiadać również radę nadzorczą. W praktyce, w mniejszych spółkach, rada nadzorcza może być formalnym wymogiem i nie spełniać istotnej roli. Wyjątkiem jest tzw. model niemieckiego statutu, w którym zarząd nie jest powoływany przez walne zgromadzenie, lecz właśnie radę nadzorczą.

 

Jeśli spółka akcyjna typu SE ma tylko jednego akcjonariusza, obowiązkiem tego akcjonariusza jest być zapisanym w czeskim rejestrze handlowym. Jednak ze względu na anonimowy charakter akcji, rejestr handlowy rzadko sprawdza dzierżawę akcji w praktyce.

 

Kapitał zakładowy spółki akcyjnej typu SE może być podzielony na akcje imienne (anonimowe) lub na okaziciela (z zapisanymi danymi aktualnego posiadacza). Zaleca się oznaczenie akcji znakiem ochronnym, takim jak np. naklejki holograficzne z numerem seryjnym, aby zabezpieczyć je przed nieuprawnionym dostępem.

© 2010–2024 EUROCOMPANIES, a. s.