Wielka Brytania

 
 
 
  • Wielka Brytania zapewnia większą wiarygodność i prestiż w porównaniu z często omawianymi rajami podatkowymi.
  • W Wielkiem Brytanii widoczny jest w rejestrze tylko założyciel, następni udziałowcy ewidują się w dokumentach wewnętrznych i wobec publiczności pozostają anonimowi.
  • Spółka brytyjska może prowadzić działalność na terenie Republiki Czeskiej i tutaj opłacać VAT.
  • Spółka brytyjska z filią w Bułgarii opłaca podatek dochodowy tylko w wysokości 10%.
  • Sprzedaż brytyjskiej spółki zapewnimy do 24 godzin, zaś wyciąg z rejestru opatrzony apostille do tygodnia.
© 2010–2020 EUROCOMPANIES Assistance a.s.