Założenie firmy w Czechach Sp. z o.o. - s.r.o.

  • Podstawowy i najczęstszy typ spółki handlowej w Czechach.
  • Kapitał zakładowy dzieli się na udziały, których właściciele zapisują się do rejestru sądowego (w Czechach "obchodní rejstřík").
  • Do zakupu potrzebny jest dowód tożsamości ( dowód osobisty lub paszport) oraz wypis z Kartoteki Karnej.

Zakładanie firmy s.r.o. (Sp. z o.o.) w Czechach, jest najczęstszą opcją do rozpoczęcia biznesu. Rejestracja firmy w Czechach wiąże się jednak z licznymi przeszkodami i może trwać wiele czasu. Aczkolwiek istnieją starania o uproszczenie procesu założenia firmy w Czechach, nadal pozostają jednym z najbardziej skomplikowanym procesem rejestracji firmy w Europie. Pierwotne doświadczenia z założeniem firmy s.r.o. (Sp. z o.o.) w Czechach może być źródłem frustracji i uczucia "to-przecież-niemożliwe" bądź "jak-miałam-to-wiedzieć". Lejpiej więc pozostawić założenie spółki w Czechach fachowcom.

ZARZĄD

Każdy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (s.r.o. w Czechach) jest kierowana zarządem (jednatelem). Ten reprezentuję się w imieniu spółki, podpisuje wszelkie umowy, przyjmuje pracowników itp. Ponosi pełną odpowiedzialność za wykonywanie swj funkcji starannie i z korzyściami dla spółki. Członkiem zarządu może być każda osoba fizyczna, jak czeska tak zagraniczna, która ukończyła 18 rok życia i ma czysty rejestr karny. Prezes, który jest osobą zagraniczną dokłada wypis z kartoteki karnej ze swego państwa. Z państw, które nie mają podpisaną umowę o pomocy prawnej, powinny być opatrzone tzw. apostille.

WŁAŚCICIEL

Właściciel frimy z ograniczoną odpowiedzialnością w Czechach (s.r.o.) to osoba, która obejmuje udziały w spółce i ręczy do wysokości pokrytego kapitau zakładowego. Nie może jednak reprezentować się w imieniu spółki, o ile nie jest również prezesem. Jedna osoba fizyczna może być jedynym właścicielem maksymalnie trzech spółek z ograniczoną odpowiedzialnością w Czechach. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która ma jedynego wspólnika, nie może jednak być zawiązana przez inną jednosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (s.r.o.) w Czechach.


KAPITAŁ ZAKŁADOWY

Minimalny kapitał zakładowy dla firmy s.r.o. w Czechach wynosi 1,- Kč. Podaną kwotę jest potrzebne złożyć na specjalny rachunek w banku do chwili zapisu spółki w rejestrze. Po zapisaniu spółki podana kwota jest do dyspozycji dla zarządu, który zabezpiecza funkcjonowanie firmy w Czechach..

SIEDZIBA FIRMY W CZECHACH

Każda firma w Czechach s.r.o. (Sp. z o.o.) musi wdług ustawy posiadać siedzibę. Siedziba spółki to adres, pod którym mieści się biuro zarządu, spotyka się tutaj z urzędami i przyjmuje korespondencje. Siedzibę spółki w Czechach oferujemy w sekcji siedziby spółek w Czechach . W sytuacji, kiedy ma Państwo do dyspozycji własny adres, jest potrzebna "zgoda właściciela z umiejscowieniem siedziby (wzór). 

© 2010–2024 EUROCOMPANIES, a. s.