Gotowa spółka akcyjna w Czechach a.s. (SA)

  • Kapitał zakładowy dzieli się na akcje, których właściciele nie zapisują się do żadnego rejestru.
  • Do organów spółki akcyjnej w Czechach są potrzebni 3 członkowie zarządu oraz 3 członkowie rady nadzorczej.

Spółka akcyjna w porówznaniu do s.r.o. ma dużo wygód. Chyba największym plusem będzie tutaj pełna anonimowość akcjonariuszy dzięku akcjom na doręczyciela. Zbycia udziałów nie ewidują się i płaci, że aktualnym właścicielem jest osoba, która ma fizycznie w posiadaniu dane akcje. Wszelka odpowiedzialność spółki akcyjnej jest również taka sama jak u s.r.o. w Czechach.

CZŁONKOWIE ZARZĄDU

Spółka akcyjna w Czechach jest kierowana członkami zarządu (představenstvem). Może być jednoosobowa, ale w tym wypadku musi mieć jedynego akcjonariusza, który zapisuje się do rejestru handlowego w Czech. W praktyce jednak najczęściej musi mieć spółka chociaż 1 członka zarządu. W razie więcej członków istnieje możliwość udzielenie kompetencji kierowania spółką jednej osobie tj. prezesowi zarządu. Każdy członek zarządu musi mieć min. 18 lat i mieć czysty rejest karny.

RADA NADZORCZA

Rada nadzorcza musi mieć minimalnie 1 członka. Jak sama nazwa podpowiada, rada nadzorczakontroluje działalność członków zarządu. W mniejszych spółkach jednak rada nadzorcza nie przynosi praktycznego sensu i staje się tak rodzajem formalnej konieczności. Można również uregulować statut spółki takim sposobem, że członków zarządu będzie powoływać zamiast akcjonariuszy rada nadzorcza (tzw. "model niemiecki"). Rada nadzorcza nie ponosi bezpośrednią odpowiedzialność za stan spółki. Każdy członek rady nadzorczej musi mieć minimalnie 18 lat i mieć czysty rejestr karny.

AKCJONARIUSZE

W odróżnieniu od s.r.o. (Sp. z o.o.) dzieli się kapitał zakładowy na akcje. Akcja jest papierem wartościowym, który daje prawo jego właścicielowi do konkretnego udziału w spółce. Akcjonariusze mogą powoływać i odwoływać członków zarządu i członków rady nadzorczej. Nie mogą jednak sami reprezentować sprawy spółki i nie ponoszą żadną bezpośrednią odpowiedzialność za stan gospodarczy spółki. Akcjonariusze tworzą razem tzw. walne zgromadzenie (valnou hromadu), które jest najwyższym organem.

KAPITAŁ ZAKŁADOWY

Najniższy kapitał zakladowy dla czeskiej spółki akcjynej a.s. (S.A.) jest w wysokości 2.000.000,- CZK (cca 33.300 PLN). Kapitał ten musi zostać opłacony przy założeniu spółki minimalnie w wysokości  30%. Wygodą zakupu gotowej spółki akcyjnej jest oprócz innych fakt, że kapitał zakładowy jest w pełni opłacony.

© 2010–2024 EUROCOMPANIES, a. s.