Założenie spółki akcyjnej w Czechach a.s.

  • Kapitał zakładowy dzieli się na akcje, których właściciele nie zapisują się do żadnego rejestru
  • Do organów spółki akcyjnej w Czechach wystarczi 1 członek zarządu oraz 1 członek rady nadzorczej.

Forma spółki kapitałowej, której kapitał jest podzielony na akcje. Ich właściciele nie zapisują się do rejestru co oznacza, że własność jest anonimowa wobec publiczności. Spółka akcyjna ma również o dużo wyższy kapitał zakładowy w porównaniu do firmy s.r.o. w Czechach i w oczach kontrahentów wygląda bardziej wiarygodny.


CZŁONKOWIE ZARZĄDU

Spółka akcyjna w Czechach jest kierowana członkami zarządu (představenstvem). Realną możliwością jest jednak udzielenie kompetencji kierowania spółką jednej osobie tj. prezesowi zarządu. Każdy członek zarzą musi mieć min. 18 lat i czysty rejest karny.

RADA NADZORCZA

Spółka akcyjna w Czechach według ustawy powinna posiadać również redę nadzorczą (dozorčí rada). Akciová společnost musí být ze zákona také dozorčí radu. W mniejszych spółkach jednak rada nadzorcza nie przynosi praktycznego sensu i staje się tak rodzajem formalnej konieczności. Wyjątek tworzy tzw. model niemieckiego statutu, kiedy zarząd nie jest powoływany walnym zgromadzeniem, ale właśnie radą nadzorczą.

AKCJONARIUSZE

O ile jest tylko jeden akcjonariusz, jest jego obowiązkiem być zapisanym w czeskim rejestrze handlowym. Biorąc pod uwagę, że akcje są anonimowe i praktycznie niedoszukiwane, rejestr handlowy ich dzierżawę z praktyki nie sprawdza.

KAPITAŁ ZAKŁADOWY

Kapitał zakładowy spółki akcjynej dzili się na akcje. Te mogą być imienne (tzn. anonimowe) albo na okaziciela (na akcji są zapisane dane aktualnego dzierżawcy). Ze względu na fakt, że w żadnym rejestru nie można sprawdzić aktualną dzierżawę akcji, polecamy opatrzyć akcje jakimś znakiem ochronnym (np. naklejki holograficzne z numerem seryjnym).
© 2010–2024 EUROCOMPANIES, a. s.