Zapewniamy komplexne usługy dotyczące rejestracji samochodu dla gotową społkę w Czechach. Jesteśmy w stanie załatwić wszystko z klientem w ciągu jednego dnia w Brnie. Znaczy, rano klient przyjecha samochodem z zagranicznymi tablicami i popołudnie odjeżdża z czeskymi, łącznie z nowymi kartami pojazdu oraz zieloną kartą.

 

Przębieg takiego dnia jest taki:

- doprowadzenie samochodu do stacji kontroli technicznej w Brnie (link)
- odbiór samochodu za 2-3 godziny
- wizyta we wydziale rejestracyjnego urzędu gminy (trzeba tam zostawić starą kartę pojazdu i dowód ubezpieczenia)
- odbiór tablic oraz nowych kart pojazdu (mamy małą i wielką w Czechac)
- sfotografowanie pojazdu dla ubezpeczycieła (możliwość wykonania zdalnego) 
 

Łączna opłata wynosi 500EUR (w tym koszty). Ubezpieczenie opłacane jest przez klienta z góry według przesłanych przez nas danych.

© 2010–2023 EUROCOMPANIES Assistance a.s.