Wszędzie tam gdzie oferujmy spółki tak wspólpracujemy z biurami rachunkowymi, które (oprócz księgowości) świadczą też kolejne usługi. Raz w miesiącu wyszlecie email z fakturami za ubiegły miesiąc, na podstawie których księgowy przetworze deklarację podatku VAT. Raz w roku też deklarację podatku CIT. Opłaty za usługi są podobne jak w Polsce.

© 2010–2024 EUROCOMPANIES, a. s.