Evropská společnost SE

  • Nejprestižnější forma podnikání s nadnárodním image.
  • Možnost stěhování sídla mezi jednotlivými státy EU.
  • Do vedení stačí 1 člen představenstva a 1 dozorčí rady.
  • Všechno ostatní je stejné jako u české akciové společnosti.
  • Kompletní cena je 69 000,- Kč, notářský zápis neúčtujeme.

Evropská společnost je bez nadsázky nejvýhodnější a nejprestižnější právní formou pro podnikání. 


PŘEDSTAVENSTVO

Evropská společnost je (v dualistickém uspořádání) řízena představenstvem. To může mít, na rozdíl od české a.s., jen jednoho člena.


DOZORČÍ RADA

Tato je nutná jen v dualistickém modelu (tj. při řízení představenstvem). Má také minimálně jednoho člena. Celkem tak stačí do orgánů ready-made SE společnosti jen dvě osoby.


SPRÁVNÍ RADA

Evropská společnost může mít jako zatím jediná právnická osoba v ČR tzv. monistickou strukturu. Funkci řídícího orgánů vykonává správní rada jako jediný orgán společnosti. Správní rada evropské společnosti musí mít nejméně 3 členy z nichž každý má právo jednat za společnosti nezávisle.


ZÁKLADNÍ KAPITÁL

Základní kapitál evropské společnosti se udává v eurech s jejich přepočtem na koruny podle kurzu poslednímu dni v měsíci předcházejícímu založení. Jeho minimální výše je 120 000 EUR a musí být splacen minimálně z 30%.

STĚHOVÁNÍ SÍDLA

Nejzajímavější specifickou vlastností evropské společnosti je zcela jistě možnost stěhovat sídlo mezi jednotlivými státy EU. Během cca 3 měsíců, které je na přestěhování potřeba tak kdykoliv změnít státní příslušnost podle toho kde Vám to vyhovuje. Více o stěhování sídel evropských společností naleznete zde.

© 2010–2023 EUROCOMPANIES, a. s.