Ready made a.s. akciová společnost

  • Základní kapitál je rozdělen na akcie jejichž vlastníci se nikam nezapisují.
  • Do vedení stačí 1 člen představenstva a 1 člen dozorčí rady.
  • Kompletní cena je 65 000,- Kč, notářský zápis je účtován zvlášť za 4700,- Kč.
  • Notářský zápis není potřeba při změně vedení a převodu akcií.
  • Notářský zápis je naopak nutný při změně názvu, města sídla či počtu osob.

Navzdory časté obavě nemusí akciová společnost dělat audit či notářsky ověřovat účetní závěrku. Rovněž nemusí být ani plátce DPH. Její povinnosti jsou ve všech ohledech stejné jako u s.r.o.

 

Naše firma pro Vás může zajistit také prodej s.r.o.


PŘEDSTAVENSTVO

Akciová společnost nebo tzv. "akciovka" je řízena představenstvem. To sice může mít jen jednoho člena, ale v takovém případě je nutné aby společnost měla jediného akcionáře a tento byl zapsán do Obchodního rejstříku. V praxi tomu však tak většinou není a a.s. tak musí mít alespoň 1 člena představenstva. Reálná možnost za ni jednat však lze zúžit pouze na jednu osobu tj. předsedu představenstva. Každý člen představenstva musí mít alespoň 18 let a čistý trestní rejstřík.

DOZORČÍ RADA

Dozorčí rada je jedno nebo vícečlenný orgán, který, jak už jeho název napovídá by měl dohlížet na činnost představenstva. V menších společnostech však toto obvykle nemá reálný smysl a dozorčí rada je tak jen jakousi formální nutností. Stanovy však lze upravit i tak, že představenstvo jmenuje místo akcionářů dozorčí rada a stává se tak defacto nejdůležitějším orgánem (tzv. "německý model"). Dozorčí rada nenese přímou odpovědnost za stav společnosti. Každý člen dozorčí rady musí mít alespoň 18 let a čistý trestní rejstřík.

AKCIONÁŘI

Na rozdíl od s.r.o. je kapitál akciové společnosti rozdělen na akcie. Akcie je cenný papír představující určitý podíl ve společnosti. Akcionáři mohou odvolávat a jmenovat představenstvo či dozorčí radu, nemůžou však za společnost sami jednat ani nenesou žádnou přímou odpovědnost za hospodaření společnosti. Akcionáři dohromady tvoří tzv. valnou hromadu což je nejvyšší orgán.

ZÁKLADNÍ KAPITÁL

Nejnižší základní kapitál ready-made a.s. jsou 2.000.000,- CZK. Ten musí být při založení splacen ve výši min. 30%. Výhodou pořízení ready-made as je mimo jiné i to, že kapitál je splacen v plné výši.

© 2010–2023 EUROCOMPANIES, a. s.