24. 9. 2012« zpět na seznam článků

RUČENÍ ZA KAČKU

Od roku 2014 dojde ke snížení základního kapitálu společnosti s ručením omezeným na 1,- Kč. Toto snížení však bude mít jen minimální dopad na třetí osoby resp. věřitele s.r.o.

Jedna z revolucí, která nás čeká spolu s příchodem nového Zákona o obchodních korporacích v lednu 2014 je snížení minimálního základního kapitálu u společnosti s ručením omezeným na pouhou 1,- Kč. Co to bude znamenat v praxi pro společnosti a jejich partnery? Dojde k určité devalvaci důvěryhodnosti s.r.o. jako právní formy? Domnívám se, že nikoliv. K zásadnímu pošramocení image s.r.o. došlo již v devadesátých letech a s trochou škodolibé nadsázky lze prohlásit, že horší už to nebude. A ani po faktické stránce se nezmění téměř nic. Proč? Připomeňme si ve zkratce co je vlastně základní kapitál společnosti a do jaké míry má jeho výše vliv na ručení. Základní kapitál je indikativní hodnota, která říká kolik do ní společníci při jejím vzniku vložili peněz (nebo se zavázali vložit) pro zahájení podnikání. Nic víc, nic míň. Pokud společníci svou povinnost splatit základní kapitál splnili (99% případů) tak za případné závazky společnosti neručí vůbec nijak. Ručitelem je sama společnost, a to celým svým majetkem bez ohledu na výši základního kapitálu. Z těchto souvislostí je zřejmé, že je lhostejné zda má společnost s ručením omezeným základní kapitál korunu nebo dvě stě tisíc, protože to ve výsledku znamená, že obvykle žádný majetek nemá (a tedy ani zajištěny své závazky). Na tom není samozřejmě nic špatného - pro spoustu činností (např. drobné služby) žádný majetek nepotřebujete a stejně tak nikdo není nucen prodávat "eseróčku" něco na dluh. A pokud tak činí, může si pohledávku nad běžný rámec zajistit ručením fyzickou osobou (obvykle jednatelem). (Je s podivem jak málo se tento jednoduchý institut v praxi využívá.) Snížení základního kapitálu je tak především ulehčením od zbytečné zátěže začínajícím podnikatelům, kteří často touto hotovosti nedisponují. Česká republika je navíc jednou z mála zemí kde je i u nejjednodušší právní formy nutno chodit do banky a zablokovat peníze na zvláštní účet. Naprostá většina států už od toho odstoupila. Tato překážka je současně jedním z nejpádnějších důvodů proč jsou v ČR oblíbené tzv. ready-made společnosti jako alternativa založení společnosti.

comments powered by Disqus
© 2010–2024 EUROCOMPANIES, a. s.