Založení s.r.o. Společnost s ručením omezeným

  • Základní a nejobvyklejší typ společnosti v ČR.
  • Základní kapitál je rozdělen na obchodní podíly jejichž vlastníci se zapisují do obchodního rejstříku.
  • Kompletní cena za založení s.r.o. je 16 900,- Kč 
  • Jako jediný doklad při založení s.r.o. na míru potřebujete občanský průkaz či pas.

Založení s.r.o. je nejobvyklejší cesta k vytvoření nové firmy. Může však trvat i několik měsíců a je spojena s řadou překážek. Přestože jsou v poslední době patrné snahy o zjednodušení tohoto procesu, zůstává v ČR jeden z nejkomplikovanějších v Evropě. Pokoušet se o to poprvé může být zdrojem frustrací a pocitů typu "to-snad-není-možné" či "jak-mě--tohle-mělo-napadnout". Lépe je proto svěřit založení s.r.o. odborníkům.

JEDNATEL

Jednatel s.r.o. jedná neomezeně za společnost ve všech jejích záležitostech. Je jmenován společníkem na dobu určitou nebo neurčitou, pochopitelně za předpokladu, že svou funkci přijmě. Kromě v podstatě neomezených práv je potřeba mít na zřeteli také to, že jednatel má za vedení s.r.o. odpovědnost. Sice ne neomezenou, ale jasně definovanou jako "jednat s péčí řádného hospodáře". V praxi to znamená především nedělat zbytečné výdaje či pečlivě vážit komu a za jakých podmínek prodat s odloženou splatností. Při případném pochybení může být povolán k odpovědnosti tj. úhradě škody z vlastních zdrojů.

SPOLEČNÍK

Je jinými slovy majitel společnosti, ale nemůže za ni vystupovat navenek resp. pouze tak, že jmenuje sám sebe jako jednatele s.r.o. Pokud je společníků více musí být každé rozhodnutí učiněno nadpoloviční většinou. 


ZÁKLADNÍ KAPITÁL

Založit s.r.o. můžete s nejnižším kapitálem 1,- Kč. Tento obnos je nutno složit na banku po dobu zakládacího procesu. Po zápisu založené s.r.o. do obchodního rejstříku se finance uvolní a můžete je použít na chod společnosti.

SÍDLO FIRMY

Každá založená sro musí mít ze zákona své sídlo. To je místo odkud je řízena, kam ji chodí pošta a kde může mít jednání s úřady. Sídlo firmy Vám můžeme poskytnout viz. sekce poskytnutí sídla společnosti nebo budeme potřebovat souhlas vlasníka nemovitosti (vzor zde). 

© 2010–2024 EUROCOMPANIES, a. s.