7. 1. 2014« zpět na seznam článků

ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ BRITSKÉ HOLDINGOVÉ SPOLEČNOSTI

 

Většina klientů si pořizuje britskou LTD společnost za účelem držení obchodního podílu (či akcií) v české (či jiné zahraniční) společnosti. Stává se tak tím co se odborně nazývá holdingovou společností (hold=držet). Kromě různých výhod, které to přináší se je užitečné se seznámit také s povinnostmi, které vyvstávají vůči britským úřadům.

 

Companies House (obchodní rejstřík) – do sbírky listin se zakládá každoročně Annual Return (výroční zpráva) a Annual Accounts (účetní uzávěrka). Lhůta se liší: výroční zpráva musí být nejpozději doručena již 28 dnů po skončení účetního období a účetní závěrka do 6 měsíců od téhož. Je to celkem logické, protože výroční zpráva představuje jednoduchý formulář kde se v podstatě potvrdí údaje zapsané v rejstříku a přidá seznam aktuálních akcionářů (nebo se deklaruje jen “bearer shares” tj. akcie na majitele). Naproti tomu u přípravy účetní závěrky se počítá s větší pracností. Sledované (či účtované) období je pak v obou případech stejné, a to jeden rok od založení společnosti. Opět je to rozdíl oproti ČR kdy je to obvykle jedno datum v roce stejné pro všechny (u výročních zpráv 30.6.). U holdingové společnosti se pak pořízení obchodního podílu promítne do patřičných účtů. Mnoho holdingových společností z pohodlnosti využívá/zneužívá tzv. statutu “dormant” což lze přeložit jako “spící” společnost. Takové stačí dodat zkrácenou verzi Annual Accounts s dovětkem deklarujícím “dormant” status. Přestože obchodní rejstřík to v praxi nepřezkoumává (a už vůbec ne zda existují dceřinné společnosti někde v zahraničí) nelze takové jednání samozřejmě doporučit. Domníváme se, že je v zájmu každé společnosti zachovávat čistý štít a nevytvářet si potenciální problémy do budoucna.

 

HMRC (finanční úřad) – ten při založení společnosti automaticky předpokládá, že společnost je neaktivní a jen pošle dopis s informací, že kdyby začala vyvíjet činnost tak má povinnost toto oznámit (u nás bychom řekli se registrovat). Dokud tak neučiní tak vůči finančnímu úřadu žádnou povinnost nemá, něco jako “nulové přiznání” se nepodává. A jak je tomu u holdingu? Pokud se z nabytí obchodního podílu neočekává žádný příjem (tedy např. dividendy nebo následný prodej se ziskem apod.) tak zůstává ne-aktivní (non-trading) status a není potřeba nic podávat. Pokud by samozřejmě k této situaci (dividendy, prodej) v budoucnu došlo tak se provede oznámení a zahrne se do nejbližšího přiznání (Company Tax Return). Nutno ještě zmínit, že HMRC může kdykoliv (obvykle v případě kdy má pochybnosti o ne-aktivitě) k podání přiznání vyzvat a toto je pak nutno provést do jednoho měsíce.

 

Přes poměrnou nekomplikovanost a “bezbolestnost” zmíněných povinností je třeba mít na paměti, že britský obchodní rejstřík jejich plnění na rozdíl od českého nekompromisně hlídá a s železnou jistotou uděluje pokuty v řádu stovek liber. Doporučujeme proto nejlépe někoho kompetentního pověřit a tyto starosti na něj delegovat. Naše firma nabízí takový správcovský balíček za 3900,-/rok.

comments powered by Disqus
© 2010–2023 EUROCOMPANIES, a. s.