Evropská společnost SE

  • Nejprestižnější forma podnikání s nadnárodním image.
  • Možnost stěhování sídla mezi jednotlivými státy EU.
  • Do vedení stačí 1 člen představenstva a 1 člen dozorčí rady.
  • Vše další je obdobné jako u české akciové společnosti.
  • Kompletní cena za založení je 59 000,- Kč při použití vlastního kapitálu, resp. 79 000,- Kč při použití našeho kapitálu.

Evropská společnost SE je relativně novou právní formou. Je založena na modelu akciové společnosti, má však navíc některá specifika, a to zejména možnost přestěhovat její sídlo do kteréhokoliv státu EU. Tato právní forma je také vysoce prestižní a podnikají pod ní i giganti jako Allianz, Porsche nebo Istrokapital.


PŘEDSTAVENSTVO

Evropská společnost může mít jen jednoho člena představenstva, který ji řídí a zastupuje ve všech záležitostech. 


DOZORČÍ RADA

V dualistickém uspořádání má evropská společnost kromě představenstva také dozorčí radu. Ta je nicméně, stejně jako u a.s., velmi formální a nemá prakticky žádné pravomoce. Výhodou evropské společnosti je, že stačí pouze jeden člen dozoročí rady (u a.s. jsou nutní alespoň 3).


SPRÁVNÍ RADA

Specifikem evropské společnosti je možnost tzv. monistické struktury tj. že má pouze jediný řídící orgán - správní radu. Ta musí být minimálně tříčlenná přičemž každý z jejich členů může jednat samostatně.


ZÁKLADNÍ KAPITÁL

Základní kapitál evropské společnosti se přepočítává z EUR na koruny a je ve výši nejméně 120 000 EUR. Stejně jako u české a.s. je rozdělen na akcie, které jsou na majitele a jejich držiteli tak poskytuje plnou anonymitu.


STĚHOVÁNÍ SÍDLA SE

Evropská společnost je "vybavena" jednou unikátní schopností, a to stěhovat sídlo v rámci zemí EU. Současně se změnou sídla změní také svou jurisdikci tj. státní příslušnost. Kdykoliv to tak pro Vás bude výhodné, můžete v průběhu několika měsíců přestěhovat sídlo do jiného státu.

© 2010–2024 EUROCOMPANIES, a. s.