OFFSHORE SPOLEČNOSTI

Kromě společností v Evropě máme k dispozici také tzv. offshore společnosti. Zjednodušeně to znamená, že firma je sice v dané zemi registrovaná, ale pokud nepodniká na jejím území tak nemusí vést účetnictví ani neodvádí žádné daně. Stačí platit (obvykle poměrně nízký) roční udržovací poplatek. Státy, které takovýto režim umožňují se někdy nazývají (byť poněkud nepřesně) daňové ráje. Jejich výhody jsou zřejmé, a to je v podstatě nulová povinnost vést účetnictví či platit daně. Existuje však také celá řada nevýhod a omezení, a to zejména nemožnost vykonávat soustavnou podnikatelskou činnost na území EU. Na fakturace vůči EU subjektům je často uvalena srážková daň, protože se na ně hledí jako na účelovou optimalizaci nákladů. Je také potřeba zmínit obstrukce při otevírání účtu v běžné bance (resp. pokud nemáte s bankou nadstandardní vztahy tak žádost většinou zamítnou). Existují sice různé zahraniční “jako-banky”, ale výše jejich poplatků je neúnosná. V neposlední řadě pak nemá ČR uzavřenou smlouvu o zamezení dvojího zdanění v podstatě s žádnou offshore destinací.

Lze tedy shrnout, že offshore společnost je za určitých okolností výhodná jako vrchol firemní pyramidy, ale určitě ne pro běžné každodenní podnikání na území EU.

Obecně porovnávat jednotlivé offshore jurisdikce, kterých existuje velká spousta, je poměrně obtížné, vždy je potřeba vycházet z konkrétního příkladu a potřeb klienta. Fakticky se ale právě díky naprostému minimu informací neliší. Obecně obvykle doporučujeme Seychely kvůli nejnižším poplatkům, právní stabilitě a široké síti smluv o zamezení dvojího zdanění. Dále pak jsou zajímavé Marshallovy ostrovy díky akciím na majitele nebo Gibraltar kvůli své poloze na jihu Evropy.

V případě zájmu s Vámi ochotně zkonzultujeme Vaši situaci a najdeme nejlepší a racionální řešení.


SEYCHELY

 • Nejnižší náklady a poplatky.
 • Seychelské offshore společnosti nevedou účetnictví ani neplatí daně.
 • Seychely nejsou na žádné mezinárodní černé listině.
 • Česká republika nemá se Seychelami žádnou dohodu o právní pomoci.
 • Zajistíme offshore společnost do 2 týdnů včetně přijetí dokumentů
   

MARSHALLOVY OSTROVY

 • Anonymní akcie na majitele. Nedohledatelné, nezjistitelné.
 • Offshore společnosti z Marshallových ostrovů nevedou účetnictví ani neplatí daně.
 • Marshallovy ostrovy nejsou na žádné negativní listině.

GIBRALTAR

 • Geografická blízkost a poloha na jihu Evropy.
 • Je součástí Evropských integračních struktur.
 • Nerezidentní společnosti na Gibraltaru jsou automaticky osvobozeny od daně, platí jen paušál 200GBP/rok
 • Povinnost každoroční valné hromady je jen formálním úkonem.
© 2010–2021 EUROCOMPANIES, a. s.