Spółki offshore

Oprócz europejskich spółek mamy do dyspozycji również tzw. offshore spółki. W sposób uproszczony ozznacza to, iż firma jest rejestrowana w danym państwie, ale o ile nie wykonuje tam działalności, wówczas nie musi prowadzić księgowości ani odprowadzać podatków. Wystarczy opłacać (z reguły stosunkowo niską) opłatę za utrzymanie. Państwa, które umożliwiają taki system z reguły nazywa się (chociaż nie chodzi o dokładne określenie) rajem podatkowym. Ich zalety są oczywiste a to praktycznie zerowe obowiązki prowadzenia księgowości czy odprowadzania podatków. Istnieją też oczywiście wady i utrudnienia, którymi są przede wszystkim niemożliwość prowadzenia systematycznej działalności handlowej na terenie UE. Faktury wobec podmiotów UE są często obciążone podatkiem u źródła, albowiem postrzegane są jako celowa optymalizacja kosztów. Na pewno też trzeba liczyć się z utrudnieniami podczas otwierania rachunków w bankach (z reguły o ile nie ma ustalonych nadstandardowych stosunków w banku, to nie da się otworzyć rachunku bankowego). Chociaż istnieją instytucje typu „banku-podobne“, to koszty ich utrzymania są bardzo wysokie. Należy również wspomnieć, iż Polska nie ma zawartej umowy o zapobieganiu podwójnego opodatkowania z żadną z offshore destynacji.

Podsumowywując, spółka offshore może być przy pewnych okolicznościach zaletą dla spółek, które znajdują się na samym wierzchołku piramidy, ale na pewno nie nadaje się do bieżącej, codziennej działalności handlowej na terenie Unii Europejskiej.

Porównywanie poszczególnych offshore jurysdykcji, których istnieje wielka masa, jest stosunkowo trudne. Zawsze trzeba się kierować konkretnymi, indiywidualnymi potrzebami klienta. Faktycznie się jednak dzięki minimum informacji nie różnią. Z reguły polecamy Seszele ze względu na najniższe opłaty, stabilną sytuację prawną oraz szeroką sieś umów zapobiegających podwójnemu opodatkowaniu. W dalszej kolejności ciekawe są Wyspy Marshalla dzięki akcjom na okaziciela lub Gibraltar, ze względu wygodnego położenia na południu Europy.

W razie zainteresowania jesteśmy przygotowani do konsultacji z Państwem na dany temat z celem znalezienia najlepszego i racjonalnego rozwiązania.


SESZELE

 • Nejniższe koszty i opłaty.
 • Seszelskie spółki offshore nie prowadzą księgowości ani nie płacą podatków.
 • Seszele nie są na międzynarodowej czarnej liście.
 • Polska nie posiada z Seszelami żadnej umowy o pomocy prawnej.

WYSPY MARSHALLA

 • Anonimowe akcje na okaziciela. Nieosiągalne, niewykrywalne.
 • Spółki offshore z Wysp Marshalla nie prowadzą księgowości ani nie płacą podatków.
 • Wyspy Marshalla nie są na żadnej negatywnej liście.

GIBRALTAR

 • Geograficzne położenie.
 • Jest częścią europejskich struktur integracyjnych.
 • Spółki niebędące rezydentami na Gibraltarze są automatycznie zwolnione od płacenia podatków, płacą tylko ryczałt 200GBP/rok.
 • Obowiązek każdorocznego walnego zgromadzenia jest tylko formalnością.
© 2010–2019 EUROCOMPANIES Assistance a.s.