Povinná změna společenské smlouvy

Podle § 777 zákona o obchodních korporacích musí VŠECHNY obchodní společnosti (s.r.o., A.S., V.O.S. a další) založené před datem 1.1.2014 přizpůsobit své zakladatelské listiny tak, aby byly v souladu s novým zněním zákona o obchodních korporacích a souvisejícími předpisy. Nový zákon platný od 1. 1. 2014 vyžaduje splnění této povinnosti nejpozději do půl roku, tedy do 30. 6. 2014.


Při změně Zakladatelské listiny, nebo Společenské smlouvy Vám tedy garantujeme následující

 • profesionální přístup našich proškolených pracovníků s dlouholetou praxí
 • individuální přístup a doporučení nejideálnějšího řešení pro Vaši společnost, bez nadbytečného papírování
 • flexibilitu a rychlost při zpracování vašich požadavků
 • vysvětlení a zapracování možností, které mohou být nově ve společenských smlouvách použity (například sbor jednatelů, kmenové listy apod.) 
 • Možnost další spolupráce s naší společností, při řešení Vašich obchodních případů, v neposlední řadě optimalizace Vašich firemních výdajů na základě spolupráce se silným zkušeným partnerem v oblasti obchodu a obchodního práva
 • Cena tohoto balíčku je i s poplatkem za provedení notářského zápisu 11800,- Kč pro společnost s ručením omezeným a 13800,- pro akciovou nebo evropskou společnost. V rámci tohoto úkonu lze bezplatně provést také jakékoliv další změny ve společnosti.

 

Pro konzultace volejte
+420 774 692 399

Co to v praxi znamená ?

U společností založených před rokem 2014 a nemají zakladatelské listiny přizpůsobeny novým předpisům (zejména Zákonu o obchodních korporacích), je nutná úprava těchto dokumentů.

!!! V případě, že společnost nesplní zákonnou povinnost, se vystavuje následujícímu

 • uložení pokuty až 100 000,- Kč
 • zrušení společnosti soudem
 • neplatnost valných hromad
 • soud bude moci v určitých případech ustavit vaší společnosti opatrovníka proti vaší vůli
 • paralyzování společnosti
 • neplatnost smluv o výkonu funkce

Splněním zákonné povinnosti naopak získá společnost krom klidu pro její další bezproblémový chod následující výhody

 • vysoká variabilita společenské smlouvy
 • možnost zrušit rezervní fond a rozdělit ho mezi společníky
 • možnost zřídit podíly spojené s různými právy (některé spojené s podílem na zisku, jiné s hlasovacími právy)
 • možnost svolat valnou hromadu e-mailem
 • možnost zřídit sbor jednatelů
 • možnost snížit základní kapitál až na 1,- Kč
 • a zejména vydávat na podíl kmenové listy, které jsou obdobou akcií u akciových společností
 


Akcie na majitele 2014

Od 1.1.2014 přestaly v ČR existovat akcie na majitele. K jejich zrušení došlo na základě Zákona o zvýšení transparentnosti 134/2013. U všech akciových společností se zapsanými akciemi na majitele došlo k automatické změně na akcie na jméno. Tyto společnosti mají povinnost do 30.3.2014 zveřejnit výzvu akcionářům k předložení akcií, pokud společnosti akcionáře zná tak tato výzva není potřeba. Do 30.6.2014 je potom nutné tyto akcie vyměnit, provést změnu stanov a vložit je do Sbírky listin. Akcionář, který si akcie nevymění nebude mít (do okamžiku než to udělá) možnost po 30.6. uplatňovat vlastnická práva.
 

Jako řešení této situace nabízíme kompletní balíček zahrnující

 • vytištění nových akcií na jméno na kvalitní papír s ochrannými prvky
 • přípravu zápisu z valné hromady kde proběhne výměna a asistenci na této valné hromadě
 • vyřízení formalit na Obchodním rejstříku tj. podání návrhu a vložení aktuální verze do Sbírky listin

Cena tohoto balíčku je i s poplatky za soud 5900,- Kč.

Součástí je i případná konzultace týkající se zachování anonymity vlastnictví za stávající legislativy.

 


V případě zájmu prosím kontaktujte Vám nejbližší pobočku EUROCOMPANIES nebo odešlete následující formulář

 
© 2010–2024 EUROCOMPANIES, a. s.