Obowiązkowa zmiana umowy spółki w Czechach

Na mocy § 777 Ustawy o korporacjach handlowych (Dziennik Ustaw CZ nr 90/2012), WSZYSTKIE czeskie spółki prawa handlowego (s.r.o., a.s., v.o.s. i inne), które zostały zawiązane przed 1 stycznia 2014 r., muszą dostosować swe akty założycielskie nowemu brzmieniu Ustawy o spółkach prawa handlowego i spółdzielniach. Niniejsza Ustawa, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2014 r., kładzie obowiązek przeprowadzenia powyższych zmian w ciągu pół roku, to jest do 30 czerwca 2014 r.


Jak to działa w praktyce?

Spółki, które zostały zawiązane przed 2014 rokiem i które nie mają dostosowane swe akty założycielskie do nowej Ustawy, powinny przeprowadzić zmiany w tych dokumentach.


!!! W razie nie dostosowania się do wymogów nowelizacji grozi

 • kara pieniężna do wysokości 100.000 CZK
 • likwidacja spółki sądem
 • nieważność decyzji Walnego Zgromadzenia
 • możliwość ustanowienia sądem opatrownika spółce wbrew woli Zarządu
 • brak możliwości działania spółki

Podporządkowaniem się do nowej Ustawy, która jest warunkiem sprawnego działania spółki, można skorzystać z możliwości

 • większej swobody kształtowania umowy spółki
 • zniesienia funduszu rezerwowego i jego podział pomiędzy wspólnikami
 • ustanowienia udziałów o różnych prawach (niektóre są powiązane z udziałem do zysku, inne z prawami do głosowania)
 • zwołania Walnego Zgromadzenia poprzez e-mail
 • obniżenia kapitału zakładowego do wysokości 1 CZK
 • emisji udziałów, które są podobne do akcji w spółce akcyjnej

Przy zmianie umowy bądź aktu założycielskiego spółki, gwarantujemy profesjonalne i indywidualne podejście dla Twej spółki tak, żeby uzyskać najlepsze rozwiązanie.

Koszt nieniejszego pakietu, łącznie z opłatą aktu notarialnego, wynosi 2.000 PLN.

 
© 2010–2024 EUROCOMPANIES, a. s.