Spółki zagraniczne

Słowacja

 • Spółki handlowe na Słowacji są takie same jak w Czechach - Sp. z o.o., SA i SE.
 • Zapewnimy siedzibę spółki i prowadzenie księgowości.
 • Ze spółką na Słowacji można bez ograniczeń prowadzić działalność również w Czechach.
 • Na Słowacji nie są akcje na okaziciela, tylko imienne.
 • Na Słowacji nie opłaca się specjalna stawka podatku z dywidend.

Wielka Brytania

 • Wielka Brytania zapewnia większą wiarygodność i prestiż w porównaniu z często omawianymi rajami podatkowymi.
 • W Wielkiem Brytanii widoczny jest w rejestrze tylko założyciel, następni udziałowcy ewidują się w dokumentach wewnętrznych i wobec publiczności pozostają anonimowi.
 • Spółka brytyjska może prowadzić działalność na terenie Republiki Czeskiej i tutaj opłacać VAT.
 • Spółka brytyjska z filią w Bułgarii opłaca podatek dochodowy tylko w wysokości 10%.
 • Sprzedaż brytyjskiej spółki zapewnimy do 24 godzin, zaś wyciąg z rejestru opatrzony apostille do tygodnia.
 • Wszelkie sprawy, łącznie z otwarciem rachunku bankowego, załatwimy bez potrzeby Pańskiej obecności.

Seszely

 • Typiczny raj podatkowy ze wszelkimi plusami i minusami. Spółki seszelskie nie prowadzą księgowości ani nie opłacają podatki. Seszely znajdują się na "białych księgach" OECD i FATF.
 • Udziałowcy pozostają wobec publiczności anonimowi.
 • Możliwość skorzystania z cenowo dostępnych usług nominee z celem zapewnienia absolutnej anonimowości.
 • Idealny jako szczyt piramidy Pańskiej struktury firmowej.
 • Niewyhody: niekorzystny image, nie nadaje się do bezpośredniego prowadzenia działalności, trudne (lub kosztowne) otwarcie rachunku bankowego.
© 2010–2018 EUROCOMPANIES Assistance a.s.