Utworzenie spółki na Węgrzech

  • Załatwiamy założenie firm na Węgrzech na miarę i mamy także przygotowane węgierskie gotowe spółki.
  • Węgierska Sp. z o.o. ma skrót Kft.
  • Nasze węgierskie gotowe spółki są zarejestrowane do VAT/UE.
  • NA WĘGRZECH JEST PODATEK DOCHODOWY DLA FIRM TYLKO 10%.
  • Zarządzaniem siedziby spółki i prowadzeniem księgowości zajmuje się nasze klientskie centrum v Győru. Do dyspozycji jest również węgierski adwokat.
© 2010–2018 EUROCOMPANIES Assistance a.s.