READY-MADE S.R.O.

Pokud se rozhodnete pro moderní a efektivnější alternativu založení společnosti vlastními silami a budete chtít pořídit ready-made s.r.o. je potřeba si připravit několik základních věcí.

První věcí na kterou obvykle podnikatelé myslí je název. Doporučujeme si prohlédnout nabídku aktuálně volných ready-made společností s ručením omezeným zda se v ní nachází vyhovující název. Pokud ne tak není vůbec žádný problém při převodu název jakkoliv změnit. Jen prosím mějte na paměti, že název nemůže být identický s jiným, již zapsaným v obchodním rejstříku. S tímto Vám samozřejmě pomůžeme. Dalším aspektem je sídlo společnosti. I zde můžete využít naší nabídky a zasídlit společnost v některém z našich office-center. Pokud se rozhodnete využít vlastní sídlo tak bude nutné připravit souhlas vlastníka s úředně ověřeným podpisem. Vzor tohoto dokumentu Vám na vyžádání rádi poskytneme.

Dalšími údaji, které je potřeba znát jsou osoby jednatelů a společníků (může být i jeden, a to stejná osoba). Jednatelé společnost řídí a nesou za ni veškerou odpovědnost, společníci jsou pak jejími vlastníky. Nemůžou sice za společnost vystupovat, ale jsou to právě oni kdo jmenují a odvolávají jednatele. Mají tak nad společností faktickou kontrolu.

Poslední důležitou složkou jsou předměty podnikání. Každá naše ready-made s.r.o. má již (na rozdíl od konkurence) vyřízenu tzv. živnost volnou jejíž jednotlivé činnosti mohou být zdarma libovolně přidávány. V případě potřeby zajistíme i rozšíření o vázané či koncesované živnosti. Zde je však potřeba Vaše součinnost v otázce odpovědných zástupců splňujících podmínek dle zvláštních ustanovení živnostenského zákona.

Přes všechny informace zmíněné v tomto článku zůstává nejlepším způsobem sjednat si schůzku s naším odborníkem a všechny aspekty pořízení ready-made s.r.o. osobně prokonzultovat.

© 2010–2024 EUROCOMPANIES, a. s.