« zpět na seznam novinek21. 10. 2013

Moderní otroctví také v České republice

V nedávné době byly zveřejněny výsledky průzkumu organizace na ochranu lidských práv Walk Free Foundation o moderním otroctví. Organizace vytvořila index hodnotící toto moderní otroctví a podle něj následně sestavila žebříček nejvíce ohrožených zemí. Do výzkumu zařadila 162 zemí ze všech kontinentů světa. V rámci Evropy dopadla Česká republika velmi špatně.

 

S Maďarskem se umístila na třetí příčce. Hůře na tom byly už jen Albánie a Černá Hora. V celosvětovém měřítku potom získala Česká republika 54. místo. V souvislosti s tímto průzkumem tak byla naše republika kritizována kvůli neochotě se tímto problémem více zabývat a dále jej regulovat.

 

Z výzkumu dále vyplynulo, že obecně nejnižší míru otroctví nalezneme v zemích západní Evropy, celkově Evropský podíl na moderním otroctví jsou necelá dvě procenta. Je to přičítáno účinným zákonům, respektování lidských práv, nižší míře korupce a diskriminaci žen.

 

Moderní otroctví je spíše obecný pojem a nemá oporu v trestním zákoníku. Zahrnuje však několik faktorů, které už v zákoníku najdeme. Moderní otroctví zahrnuje především nucené práce, prodej nebo zneužívání dětí a obchodování s lidmi. Často se do moderního otroctví dostanou občané chudí s nízkým vzděláním.

© 2010–2022 EUROCOMPANIES, a. s.