Založení firmy v  Anglii (s anonymním vlastníkem)

 • Poskytujeme kvalitní a věrohodné informace o podnikání ve Velké Británii. Máme do hloubky nastudované britské zákony a daňové předpisy a daným tématům opravdu rozumíme. Vše prověřeno praxí více než stovky prodaných a spravovaných společností.

 • Na tato témata píšeme příspěvky na náš blog
 
 • Našim klientům se staráme o všechny povinnosti spojené s vlastnictvím anglické firmy. Zejména o pravidelné každoroční vkládání výročních zpráv a účetních závěrek do obchodního rejstříku. Tyto dokumenty také na přání vyhotovíme.

 • Vedeme účetnictví firmám běžného obchodního charakteru. Sestavujeme a podávame přiznání k DPH.

Zařídíme vše potřebné

Základní informace

 • Britská Limited je finančně nejvýhodnější zahraniční společnost na pořízení i správu, vychází i lépe než většina offshore společností.
 • Firma v Anglii poskytuje větší míru serióznosti a prestiže než klasické, často skloňované, daňové ráje.
 • U anglické společnosti je v rejstříku viditelný jen zakladatel (obvykle naše role), následní akcionáři se pak evidují jen v interních dokumentech a vůči veřejnosti jsou anonymní.
 • S britskou společnosti můžete podnikat na území ČR i zde být plátce DPH. "Dvojité" účetnictví zajistíme za běžnou cenu (jednoho) českého.
 • U anglické společnosti se nevyžaduje výpis z rejstříku trestů.
 • Britskou společnost zajistíme do 24 hodin, apostilovaný originál výpisu z OR přijde do týdne.
 • Nemusíte nikam jezdit, vše se dá vyřídit i spravovat z České republiky na kterékoliv naší pobočce.
 

 

Jaký je rozdíl mezi společností s.r.o. a LTD? Poskytuje britská LTD pro český subject zásadní výhody?

LTD společnost je velmi podobná českým společnostem s ručením omezeným. Hlavní výhodou založení LTD je prestiž, která napomáhá podnikajícím subjektům v profesionálním působením na české a hlavně zahraniční partnery. Jednatelem firmy může být jakákoliv fyzická osoba a to bez doložení rejstříku trestů.

 


Jak se LTD společnost zapisuje?

 K založení LTD společnosti, jejímu zápisu do obchodního rejstříku nebo k různým změnám zápisů není potřeba notář a je zaručena 100% anonymita vlastníka společnosti. Je ale velmi důležité, aby sídlo společnosti v Anglii bylo plně funkční. Tím se zaručuje, že se nejedná o podvodnou společnosti a o zneužití sídla firmy.

 


Jaké je ručení při založení LTD?

Při založení LTD společnosti se ručí pouze majetkem, který je společnosti, soukromý majetek není zahrnut do procesu likvidace společnosti. Při založení LTD nemusí podnikající subjekt prokazovat žádnou odbornou kvalifikaci a není potřebný živnostenský list.

Název firmy lze zvolit libovolně, vždy bude ale obsahovat "Limited" nebo "Ltd.", což určuje, že jde o společnost. Co se týká počtu jednatelů, může být založena jediným společníkem nebo několika společníky. Na rozdíl od s.r.o., může být jedna fyzická osoba společníkem neomezeného počtu společností Limited.

 

Článek byl vypracován ve spolupráci s Gleton Marketing zabývající se optimalizací www

 
 
 
 
© 2010–2017 EUROCOMPANIES, a. s.